top
logo

suivez-nous-sur-facebook.jpg

Médias


feed-image Feed Entries
Bienvenue !
L'Ecriture, la Grâce, la Foi
La Bonne Nouvelle :
Écrit par Cafebible   

 
VOKA-DEHIBE 2020 Envoyer
Écrit par Comité   

«Fa nitondran’i Abela kosa ny voalohan-terak’ondriny, dia izay matavy. Ary Jehovah nankasitraka an’i Abela mbamin’ny fanatiny» Gen. 4.4

Miarahaba antsika mpianakavin’ny finoana eto amin'ny FLM Paris.

Ny VOKA-DEHIBE dia fotoana iray ao anatin’ny taona hanantanterahana ny fanatitra ataon’ny mino  mba ho fisaorana sy fankasitrahana an’Andriamanitra noho ny soa raisina avy Aminy.

Koa izay hatolotry ny mino amin’izany, dia entina hampandrosoana ny Fiangonana, izay Tenan’i Kristy. 

 

- Ity ny lien CAGNOTTE izay hahafahantsika mandrotsaka ny vokatra izay hatolotsika :

   https://www.leetchi.com/c/voka-dehibe-2020-flm-paris

 

- Azo atao koa ny manao VIREMENT :

EGLISE LUTHERIENNE MALGACHE PARIS:

N°IBAN : FR 19 2004 1000 0120 0744 0F02 055.

LA BANQUE POSTALE-CENTRE FINANCIER

75900 PARIS CEDEX 15

 

- Na CHEQUE ( mbola ho lazaina ny adiresy handefasana azy)

- Mety koa raha angoninao ao anaty valopy ny fanomezana harotsaka rehefa misokatra ny Fiangonana.

 

Maneho fisaorana sy fankatelemana ho antsika mpianakavin’ny finoana amin’ny fanomezana sarobidy izay hatolotrareo.

Andriamanitra, Tompon’ny harena anie hanondrotra avo zato heny izay homenareo.

 

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’i Jesosy Kristy Tompontsika. Amena !

Pastora RAHARIJAONARIVELO Edmond sy ny komity FLMParis.

 
FOTOAM-PIVAVAHANA Envoyer
Écrit par Webmaster   

« Ireo dia hiady amin'ny Zanak'ondry, ary ny Zanak'ondry haharesy azy, satria Tompon'ny tompo sy Mpanjakan'ny mpanjaka Izy, ary haharesy azy koa izay momba Azy, dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky. »

Apok. 17:14

Ry fiangonana malala,

Miarahaba antsika amin'ny anaran’i Jesosy Tompo

Araka ny vaovao rentsika dia olona 30 ihany no afaka miangona mandritra ny volana novambra aloha, dia hita eo indray amin'ny desambra.

Noho izany, dia sarotra ihany ny hanavaka ireo olona 30, koa heverina fa fahendrena ny hanakatonana ny fiangonana aloha, fa hatao amin'ny zoom sy facebook ohatry ny teo aloha isaky ny alahady ny Fotoam-pivavahana.

Noho izany, dia mbola halefa amintsika mpianakavin’ny finoana ny lien Zoom sy ny ora fanombohana.

Ny fiaraha-mivavaky ny fiangonana dia isaky ny talata amin'ny 20h

Ny sampana FIFIL dia isaky sabotsy amin'ny 16h30

Ny fiaraha mivavaky ny sampana hafa sy ny faritra, dia halefa amintsika manaraka ihany.

Koa dia mangataka antsika mpianakavin’ny finoana samy hitondra sy hifampitondra ambavaka, fa mandalo andro sarotra isika amin'izao fotoana izao.

Jesosy hampahery sy hampijoro antsika olom-boafidy haharitra hatram’ny farany.

Mirary soa ho antsika rehetra. 

Ho Tahian’i Jesosy.

Ho aminareo ny fiadanana.

Pastora Raharijaonarivelo Edmond 

 
Cellules de prière Envoyer
Écrit par Secretaire   

 "Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, tahaka ny fanaon'ny sasany, fa mifananara kosa, mainka satria hitanareo fa mihantomotra ny andro." Hebreo 10.25

Ry Kristiana havana, 

Toy izao indray ny fandaminana ny Fiaraha-mivavaka isam-paritra ao amin'ny ZOOM : 

-Alatsinainy 20:30 -  Faritra 94 

- Talata 20:00 - Faritra 78/95/28

- Alarobia 20:00 - Faritra 75/92

- Alakamisy 20:00 - Faritra 77/91

- Zoma 20:30 - Faritra 93

Ny rohy hidirana amin'ny fotoana isanandro : ZOOM FLM PARIS  mot de passe : 2020

(https://zoom.us/j/92463488398?pwd=U0JnUml3d0VqckhTa2Z3UTZmMW9hUT09)

Raha maniry hanaraka ny vaovaon'ny fiangonana ianao dia alefaso amin'i Pastora Edmond Raharijaonarivelo 06 09 95 35 01 ny adiresy mail na ny numéro telephone.

Dia mifampitondra am-bavaka mandrakariva isika tompoko !

 
FIAROVANA MAFY Envoyer
Écrit par Pasteur   

JESOSY IRERY IHANY

Ry fiangonana malala
Miarahaba sy mamangy amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika.
Manoloana ny zava-misy sy mitranga ankehitriny, izay hiraha mahita fa mirongatra be ny valan'aretina "coronavirus".
Ao ny tahotra sy ahiahy amin'ny maha olombelona. Tsy lavina izany.
Raha ny Teny faminaniana araka ny Matio 24, Marka 13, Lioka 21 sy ny bokin'ny Apokalipsy, dia fahatanterahan'izany izao zava-mitranga sy miseho izao ho famantarana fa efa ho tonga ny farany.
Manoloana izany, dia inona no tokony ho toe-tsaina sy toe-po ary fihetsika hananan'ny mino ?
Amin'ny maha kristiana dia olona mivelona amin’ny finoana ny mino ary mandeha am-pahendrena, ka amin'izany dia mila mitandrina sy mijoro hatrany izy mba hahitana fa miavaka ny mino an'Andriamanitra sy tsy mino Azy.
Ny fiainanan'ny mino dia efa napetraka eo amin' Andriamanitra, ary azo antoka feno izany. Fa hoy ny Tompo hoe "Apetraho Amiko ny fanahinareo, fa Izaho no miahy anareo". (1Pet.5:7)

Amintsika mino dia miara mahasoa ny zavatra rehetra ho an'izay tia an'Andriamanitra (Rom.8:28). Izy no miaro sy momba izay miankina Aminy na dia eo aza ny zava-matahotra sy manahirana miseho handalovan'ny mino, koa "Aza matahotra"hoy ny Tompo (Isaia 41.10-13). Koa amin'izany, dia Tompon'antoka amin'ny fiainan'ny mino Azy Izy, mitsinjo sy mijery ny antsipiriany izay zava-miseho eo amin'ny andavan'andron'ny mino Izy.
Hoy indrindra ny Salamo faha 23, "na dia mandalo ny alokin' fahafatesana aza aho, dia tsy hana-tahotra satria Ianao no amiko". Jesosy no Mpiandry tsara, manda fiarovana ho an'ny mino Azy (bouclier, bulle), ary toy fihomban'ny akoho ny zanany eo amban'ny elany ( Sal.91 vakio manontolo).
Tsy milaza izany fa mandeha ho azy isika ka tsy tokony hitandrina "Tsia", Manam-pahavalo isika, dia ny devoly sompatra "mitady izay harapany, latsaka tahaka ny varatra, nefa matoky ny mino fa manana an'i Jesosy, Izay efa naharesy Ilay ratsy" . Koa amin'izany, dia mpandresy ny mino amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, Ilay tia antsika, Tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra. "Minoa an'i Jesosy Tompo, dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao"(Asa 16:31; Rom.8:37)

Lire la suite...
 
« DébutPrécédent12SuivantFin »

Page 1 sur 2

Calendrier

Le mois dernier Décembre 2020 Le mois prochain
L Ma Me J V S D
week 49 1 2 3 4 5 6
week 50 7 8 9 10 11 12 13
week 51 14 15 16 17 18 19 20
week 52 21 22 23 24 25 26 27
week 53 28 29 30 31

Connexion
bottom
top

Latest News

Popular


bottom

Copyright : FLM Paris 2011 - Joomla,ThemZa .