top
logo

suivez-nous-sur-facebook.jpg

Médias


feed-image Feed Entries
Bienvenue !
L'Ecriture, la Grâce, la Foi
Fotoam-pivavahana Envoyer
Écrit par Webmaster   

Ry mpianakavin’ny finoana eto amin’ny FLM Paris.

Faly miarahaba anareo amin’ny anaran’i Jesosy Tompontsika.
Toy izao ny fandaharahana amin'ny fotoam-pivavahantsika manomboka amin’ny alahady 5 novambra 2022 izao 

 

- Isaky ny Alahady voalohany sy faharoa
   11:30 amin'ny teny malagasy

- Isaky ny Alahady fahatelo sy fahaefatra : misy fidirana roa
   8:30 amin’ny teny frantsay.
   11:30 amin’ny teny malagasy.

* Ny alahady voalohany sy fahatelo : Fandraisana ny Fanasan'ny Tompo
** Ny alahady faharoa sy fahaefatra (ary faha-5 raha misy) : Asa sy Fampaherezana

Dia aoka samy hitondra am-bavaka izany isika rehetra.
Tahian’i Jesosy Tompo.
Pastora Edmond Raharijaonarivelo
========

Chère assemblée de la FLM Paris
Mes salutations au nom de notre Seigneur Jésus .
Notre Culte commencera ce dimanche 4 septembre comme suit :

- Premier et deuxième dimanche

  11:30 Culte en malagasy.

-Troisième et quatrième dimanche
  8:30 Culte en français
  11:30 Culte en malagasy.

*Premier et troisième dimanche : Sainte cène
** Deuxième et quatrième (et 5ème) dimanche : Asa sy Fampaherezana


Prions pour notre communauté.
Soyez bénis en Jésus Christ.
Pasteur Edmond Raharijaonarivelo

 
Tafika Masina Paris 17 sept. Envoyer
Écrit par Webmaster   

"Ny oloko marina, dia ho velon'ny finoana ; Fa raha mihemotra izy, dia tsy sitraky ny fanahiko" (Hebreo 10.38)

Ho an'ny Pastora, ny Katekista sy ny Fiangonana FLM Paris,

Jesosy irery ihany
Ry hava-malala ao amin'ny Tompo,

Hampitomboina ho anareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo.
Am-pifaliana indray no hanasana antsika hanatrilka ny Tafika Masina karakarain'ny FIFIL FILEOVANA PARIS, izay hatao eto Paris ny 17-18 Septambra 2022 ho avy izao.
- Ny Asabotsy faha 17 Septambra, ny fotoam-pivavahana amin'ny maraina dia hanomboka amin'ny 10 ora. Hisy ny Alitara sy Toriteny, arahina Fampianarana ho an'ny tanora izay mitondra ny Lohateny hoe :"L'éveil de l'amour chez les jeunes"
- Ny tolakandro kosa dia hisy ny Fampianarana ny bokin'ny Epistily ho an'ny Hebreo sy ny Fampianarana mitondra ny Lohateny hoe : "Ny Fifohazana mijoro amin'ny finoana hatramin'ny fahafatesana" (Hebreo 10.32-39).
Aorian'izay, dia hisy ny Asa sy Fampaherezana ary ny Fideràna an-kira hifandrombonan'ireo manan-talenta maro samihafa.

Koa dia manasa antsika rehetra tsy an-kanavaka ry havana hiaraka hihinanana izany sakafom-panahy isan-karazany, mamelon'aina izany, sy hitondra am-bavaka ny fotoana.
Asaina manokana ianareo tanora ho tonga maro, fa natokana ho anareo indrindra ny Fampianarana amin'ny Asabotsy maraina.

Ny fandaharam-potoana antsipiriany sy ny toerana dia mbola halefa amintsika tsy ho ela.

Ho aminareo anie ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompontsika.
Hoy Dr Lalao Rakotomahanina, Filoha FIFIL FILEOVANA PARIS sy ny Komity mpiara-miasa aminy.

 
Zoom FLM Paris Envoyer
Écrit par Webmaster   

"Izay mandinika ny teny no hahita soa; Ary izay matoky an'i Jehovah no ho sambatra" Ohabolana 16:20

Nosokafana ny chaine Youtube "ZOOM FLM PARIS", mba hahafahantsika miverina mijery sy mihaino ireo Toriteny sy Fampianarana notsongaina nandritra ny fotoana niarahana tao amin'ny zoom.

Ny ekipa teknika. 

  

 
Henoy ny antson'ny Tompo ! Envoyer
Écrit par Pasteur   

"Ary hoy Izy taminy : Be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy ; koa amin'izany mangataha amin'ny Tompon'ny vokatra mba hampandehanany mpiasa hamory ny vokatra" Lioka :10:2

Ry havana malala, 

Ny volana septambra, fanombohan'ny taom-piangonana, dia atokan'ny fiangonana ho volan'ny fiantsoana, hitaomana ny kristiana hirotsaka lalindalina kokoa amin'ny asa fanompoana ao anatin'ny sahan'ny fiangonana :
- Katekomena,
- Mpiomana ho mpiandry,
- Diakona,
- Sampana samihafa : Sekoly Alahady, Tanora, Vehivavy, Lehilahy.

Hisy fanentanana sy fampahafantarana hataon'ny tompon'andraikitry ny sampana isaky ny alahady. 

 
Fantaro ny FLM Envoyer
Écrit par Webmaster   

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY - FLM -

Ny Fiangonana Loterana Malagasy dia mino sy manaiky ary mampianatra fa ny Soratra Masina dia ny Boky Kanonika ao amin'ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao, no Teny nambaran'Andriamanitra.

Izany Soratra Masina izany no hany fototra iorenan'ny finoany sy ny fampianarany ary ny fiainany sy ny asany.

NY FLM dia mandray ho filazana fohy ny votoatin'ny fampianaran'ny Soratra Masina ny Boky Symbolika na Konfesionan'ny Fiangonana Loterana, dia :

1- Ny foto-pinoana eken'ny Fiangonana Kristiana eran'izao tontolo izao, "Symboles Oecumeniques", dia ny Fanekem-pinoana Apostolika sy Niseana ary Atanaziana.

2- Ny konfesiona tany Aogsborga, edisiona voalohany taona 1530, "Confessio Augustana Invaritia" sy ny Foto-pianarana Kely nataon'i Dr Martin Lotera.

Lire la suite...
 

Calendrier

Le mois dernier Décembre 2022 Le mois prochain
L Ma Me J V S D
week 48 1 2 3 4
week 49 5 6 7 8 9 10 11
week 50 12 13 14 15 16 17 18
week 51 19 20 21 22 23 24 25
week 52 26 27 28 29 30 31

Connexion
bottom
top

Latest News

Popular


bottom

Copyright : FLM Paris 2011 - Joomla,ThemZa .