top
logo

suivez-nous-sur-facebook.jpg

Médias


feed-image Feed Entries
Bienvenue !
L'Ecriture, la Grâce, la Foi
Sakafo Agape Envoyer
Écrit par Pasteur   

" Miaraha mifaly amin'izay mifaly" (Rom. 12:15a)
" Mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo" ( Filip, 4:4)
Ry havana malala ao amin'ny Tompo
Ho ampitomboina ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo.
Fifaliana sy voninahitra ho anay eto amin'ny FLM Paris no manasa antsika rehetra amin'ny fiaraha-mikorana sy sakafo "AGAPE" ny
Alahady 29 janoary 2023 izao aorian'ny fotoam-pivavahana
ao amin'ny 7 rue, Marie Rose, 75014 Paris
.

Iangaviana ny isam-pianankaviana mba hitondra laoka hifampizarana (Isafidianana : Henakisoa sy ravitoto, hen'omby sy anana, volailles), fa ny vary sy ny rano ary ny dessert koa dia atolotry ny Fiangonana.

Hiara-misaotra  ny Tompo isika noho ny fahasoavany sy ny fitantanany antsika samy mbola velon'aina ! Ento ny havana aman-tsakaiza. Afaka mandray anjara manafana ny fotoana ireo izay mana-talenta amin'izany (Hira, tononkalo, ...).
Tsy misy vidim-pidirana.

Dia manantena ny fahatongavanareo izahay. Samy ho tahian'ny Tompo ary mirary Taom-baovao feno fahasoavana ho antsika mianakavy.

Pastora Edmond Raharijaonarivelo
sy ny Komity FLM Paris

 
Firarian-tsoa 2023 Envoyer
Écrit par Pasteur   

« Raha velon’ny Fanahy isika, dia aoka handeha araka ny Fanahy” (Gal. 5: 25).

Ry mpianakavin’ny finoana malala !
Hampitomboina ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana amam-piadanana avy an’Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amena
Ary amin’ny alalan’ny Teny ( Gal. 5:25) etsy ambony no entinay mivady ho fiarahabana anareo tratry izao taona vaovao 2023 izao.
Raha misy firariantsoa hatolotra anareo mpianakavin’ny finoana, dia ny mba handehananareo araka ny fahafenoan’ny FANAHY MASINA, tahaka ny zanaky mazava , hiray fo sy saina ao anatin’ny fandeferana sy fifankatiavana . Io no harena tsara indrindra sy sarobidy ka hazony mafy tsara.
Koa dia aoka ho taratra eo amin’ny mpianakavy ny finoana eto amintsika FLM Paris sahady ny fiainan-danitra, ka ho tanteraka tokoa ny vavaka nampianaran’i Jesosy, Tompo sy Lohan’ny Fiangonana manao hoe «… ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra »

 

Mirary ny fitahiana feno ho antsika mpianakavin’ny finoana ao amin’i Kristy Jesosy Tompontsika.

Voninahitra ho an’ Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Ary fiadanana kosa ho antsika mpianakavin’ny finoana rehetra !

Amena !
Pastora RAHARIJAONARIVELO Edmond mivady

 

 
Fantaro ny FLM Envoyer
Écrit par Webmaster   

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY - FLM -

Ny Fiangonana Loterana Malagasy dia mino sy manaiky ary mampianatra fa ny Soratra Masina dia ny Boky Kanonika ao amin'ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao, no Teny nambaran'Andriamanitra.

Izany Soratra Masina izany no hany fototra iorenan'ny finoany sy ny fampianarany ary ny fiainany sy ny asany.

NY FLM dia mandray ho filazana fohy ny votoatin'ny fampianaran'ny Soratra Masina ny Boky Symbolika na Konfesionan'ny Fiangonana Loterana, dia :

1- Ny foto-pinoana eken'ny Fiangonana Kristiana eran'izao tontolo izao, "Symboles Oecumeniques", dia ny Fanekem-pinoana Apostolika sy Niseana ary Atanaziana.

2- Ny konfesiona tany Aogsborga, edisiona voalohany taona 1530, "Confessio Augustana Invaritia" sy ny Foto-pianarana Kely nataon'i Dr Martin Lotera.

Lire la suite...
 
Fotoam-pivavahana Envoyer
Écrit par Webmaster   

Ry mpianakavin’ny finoana eto amin’ny FLM Paris.

Faly miarahaba anareo amin’ny anaran’i Jesosy Tompontsika.
Toy izao ny fandaharahana amin'ny fotoam-pivavahantsika nanomboka amin’ny alahady 5 novambra 2022 : 

- Isaky ny Alahady voalohany sy faharoa
   11:30 amin'ny teny malagasy

- Isaky ny Alahady fahatelo sy fahaefatra : misy fidirana roa
   8:30 amin’ny teny frantsay.
   11:30 amin’ny teny malagasy.

* Ny alahady voalohany sy fahatelo : Fandraisana ny Fanasan'ny Tompo
** Ny alahady faharoa sy fahaefatra (ary faha-5 raha misy) : Asa sy Fampaherezana

Dia aoka samy hitondra am-bavaka izany isika rehetra.
Tahian’i Jesosy Tompo.
Pastora Edmond Raharijaonarivelo
========

Chère assemblée de la FLM Paris
Mes salutations au nom de notre Seigneur Jésus .
Voici les horaires de notre Culte :

- Premier et deuxième dimanche

  11:30 Culte en malagasy.

-Troisième et quatrième dimanche
  8:30 Culte en français
  11:30 Culte en malagasy.

*Premier et troisième dimanche : Sainte cène
** Deuxième et quatrième (et 5ème) dimanche : Asa sy Fampaherezana

Prions pour notre communauté.
Soyez bénis en Jésus Christ.
Pasteur Edmond Raharijaonarivelo

 
Zoom FLM Paris Envoyer
Écrit par Webmaster   

"Izay mandinika ny teny no hahita soa; Ary izay matoky an'i Jehovah no ho sambatra" Ohabolana 16:20

Nosokafana ny chaine Youtube "ZOOM FLM PARIS", mba hahafahantsika miverina mijery sy mihaino ireo Toriteny sy Fampianarana notsongaina nandritra ny fotoana niarahana tao amin'ny zoom.

Ny ekipa teknika. 

  

 

Calendrier

Le mois dernier Juin 2023 Le mois prochain
L Ma Me J V S D
week 22 1 2 3 4
week 23 5 6 7 8 9 10 11
week 24 12 13 14 15 16 17 18
week 25 19 20 21 22 23 24 25
week 26 26 27 28 29 30

Connexion
bottom
top

Latest News

Popular


bottom

Copyright : FLM Paris 2011 - Joomla,ThemZa .